Nezávislý magazín, Philip Morris Products S.A. ho neautorizoval, nepřevzal nad ním záštitu ani ho jinak neschválil.

IQOS je zdravější, má nízkou škodlivost, ale není nejlevnější

O škodlivosti IQOS se od zahájení prodeje vedou vášnivé diskuze. Zkušenosti jsou zatím jen krátkodobé, ale o vapování tabáku toho víme poměrně hodně z elektronických cigaret. Existuje jen jedna oponentní nezávislá studie, která s výsledky výrobce polemizuje. 

0

Škodlivost elektronické cigarety IQOS je velmi diskutované téma, ptá se na ní každý nový uživatel a proto jsme jí vyhradili dokonce samostatnou rubriku, kterou najdete v hlavním menu. Po tříletých zkušenostech ve světě IQOS a loňském zahájení prodeje u nás jsou však všechny informace stále velmi omezené. 

 

NAŠE FACEBOOK PORADNA

Facebook IQOS komunita Instagram IQOSmag Twitter IQOSmag

IQOS je škodlivý a není levnější

Nemůže být pochyb o tom, že každé užívání tabáku je škodlivé. Vzniká závislost na nikotinu, které je nejlepší se zbavit úplně. Mimo nikotinu IQOS dodává do těla ještě další látky obsažené v náplni HEETS, například páru vzniklou z glycerinu, kterou vdechujeme. Ačkoli přesné složení výrobce Philips Morris odkrývá jen nerad, podobně jako u cigaret doplňuje do HEETS také různé složky (aditiva) pro lepší zážitek z kouření, o kterých toho nikdy nebudeme vědět dost. 

 

Cena HEETS ve všech zemích kopíruje cigarety, krabička u nás stojí 100Kč, v Německu 6EUR, výrobce nechce k užívání vybízet cenou a samozřejmě si také nemíní kanibalizovat zisk z cigaret. Užívat HEETS tedy není finančně výhodnější a nikdy nebude, oproti tomu nelze očekávat masívní zdražení po zavedení spotřební daně, které zatím nepodléhá. 

 

Zkušenosti s účinky užívání IQOS

Samotné účinky jsme rozebírali už ve zkušenostech s IQOS od vášnivého kuřáka, po zahájení inhalace dochází v prvních dnech i týdnech u každého jednotlivce k různým reakcím, závislým nejvíce na tom, jak dříve náruživě kouřil, jak hodně je senzitivní na změny prostředí i jak hodně se tělo čistí od účinků kouření. 

  • pokašlávání různé intenzity, kdy se tělo zbavuje usazeného dehtu v plicích.
  • dráždění plic nezvykle teplým kouřem, než si zvyknete a naučíte se tahat pomalu.
  • vysušování rtů od teplého filtru přetrvává často i měsíce podle intenzity potahování.

V naší Facebookové skupině zmiňují uživatelé i jiné subjektivní dojmy, sami ale přiznávají, že si jimi nemohou být jisti, neboť uživatel se přirozeně více sleduje. Může jít o maštění pleti (cigarety ji prokazatelně vysušují), přechodné vytváření aft v ústech, bolesti hlavy nebo kožní reakce. Philip Morris připouští asi u jednoho procenta uživatelů možné alergické reakce, vyvolávající lehké svědění pokožky.

Z čeho se skládá tabáková náplň HEETS

Nikdo si však nestěžuje dlouhodobě, je tedy pravděpodobné, že se tělo opravdu čistí a současně reaguje na inhalaci nikotinu a dalších látek vdechováním teplé páry a po určité době se s novou situací vyrovná. 

 

Zdravotní rizika IQOS

Mimo subjektivních reakcí jsou samozřejmě diskutovanější zdravotní rizika. Nepopiratelným faktem je, že cigarety do těla přinášejí tisíce prokazatelně nebezpečných látek vznikajících spalováním, z nichž jsou až desítky rakovinotvorné. Nic podobného se nepodařilo u IQOS prokázat ani nezávislou studií, ačkoli polemizuje s výrobcem o obsahu různých látek, jednoznačně potvrzuje, že jde o výrazné snížení přísunu škodlivin do těla ve srovnání s konvenčním kouřením. 

Oficiální složení náplní HEETS podle Philip Morris 

Nevíme tedy, zda jednou vědci nezjistí souvislost některého onemocnění s IQOS, podobně jako trvalo desetiletí, než se prokázala nebezpečnost kouření. Pamatujte, že je vždy riziko přijímat jakékoli nepřirozené látky do těla. Můžete se ale spolehnout, že pokud se své závislosti nemůžete zbavit (zbavit se závislosti už je dnes o hodně lehčí), přechodem na IQOS jste pro své zdraví udělali rozhodně více, než vytrvat u cigaret.

Upravit
comments powered by Disqus